Środki karne

Oprócz kar omówionych wcześniej w określonych przypadkach Sąd może orzec względem oskarżonego również środki karneŚrodek karny w zasadzie również jest karą, która w założeniu nie jest tak dolegliwa jak grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności ale w praktyce często są bardziej uciążliwe.

Dlatego też, pomimo odmiennej terminologii z kodeksu umieszczę informacje o środkach karnych w kategorii „Kary”.

Lista środków karnych.

Kodeks karny skarbowy wskazuje Nam, że środkami karnymi są:

  1. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (o tym pisaliśmy już wcześniej),
  2. przepadek przedmiotów,
  3. ściągnięcie równowartości przepadku przedmiotów,
  4. przepadek korzyści majątkowej,
  5. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej,
  6. zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska,
  7. podanie wyroku do publicznej wiadomości,
  8. pozbawienie praw publicznych,
  9. warunkowe umorzenie postępowania karnego, zawieszenie wykonania kary lub też warunkowe zwolnienie.

Omówimy w dalszej części wskazane środki karne, ale na pierwszy rzut oka widać, że najbardziej eksponowane (i najczęściej stosowane) są środki karne o charakterze finansowym.

Dodaj komentarz