Sprawy karnoskarbowe w browarach.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt C-195/18 uznał, że w niektórych sytuacjach piwem można nazwać napój, który piwem de facto nie jest. Jeśli taki napój został wytworzony w głównej mierze nie z chmielu lub słodu, lecz składników niesłodowych tańszych w zakupie i przyspieszających fermentację.

Wystarczy tylko, aby produkt ten wyglądem i smakiem przypominał piwo.

Co to ma wspólnego z tematyką bloga?

Bardzo wiele. Sprawy karnoskarbowe w browarach są związane z podatkami. Gdzie podatki tam przepisy kks.

Wyrok ten został wydany w związku z prowadzonym w Polsce postępowaniem karnoskarbowym dotyczącym nieoznakowaniem produktów akcyzowych (art. 63 kks) oraz dobrze już znanego czytelnikom oszustwa podatkowego (art. 56 kks).

O co chodzi?

Jak zawsze – o pieniądze.

W latach 2011 r. – 2013 r. pewien browar produkował napój alkoholowy, w którym podstawa piwa tj. słód stanowił jedynie niewielki procent tego napoju. Substancja niesłodowa – w tym przypadku syrop glukozowy stanowiła jego bazę .

Naturalnie substancja była o wiele tańsza, ale również umożliwiała szybszą fermentację napoju. Co za tym idzie znaczące oszczędności w procesie produkcji.

I ten napój zgłaszany był przez producenta w okresie dwóch lat jako piwo.

Oprócz oszczędności związanych z surowcami producent kwalifikując napój jako piwo mógł liczyć na znaczne oszczędności w stawkach akcyzowych.

W tamtym okresie stawka akcyzy na piwo wynosiła 7,79 zł od jednego hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Stopień Plato oznacza jednostkę procentową ekstraktu.

Przykładowo od jednego hektolitra piwa mającego ekstrakt na poziomie 10% należy się 77,90 zł. Natomiast od jednego hektolitra napoju fermentowanego o mocy alkoholu przekraczającej 5,0 % – 158 zł.

Tak więc składając deklaracje akcyzowe, uznając swój produkt za piwo producent deklarował do zapłaty znacznie mniejsze świadczenia akcyzowe.

Postępowanie podatkowe.

Organy skarbowe w postępowaniu podatkowym oraz sądy administracyjne zakwestionowały te deklaracje i uznały je za nieprawidłowe.

Z tego tytułu podatnik zmuszony był do zapłaty wyrównania podatku akcyzowego jak również odsetek od zaległych świadczeń podatkowych.

Postępowanie karnoskarbowe.

Ale to nie wszystko.

Jak pisałem wcześniej organy skarbowe oprócz postępowań podatkowych wszczynają postępowania karnoskarbowe, głównie po to aby nie upłynął termin przedawnienia należności podatkowych.

Tak było i w tym przypadku i po zakończeniu postępowań podatkowych wrócono do sprawy karnoskarbowej.

Menedżer browaru stanął przed sądem karnym pod zarzutami naruszenia art. 56 kks i 63 kks.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na karę grzywny w łącznej wysokości 60.000 zł. Od tego wyroku wniesiono apelację do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wątpliwości.

A ten powziął wątpliwości i zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – czy napój deklarowany przez producenta jako piwo jest piwem pomimo niewielkiej zawartości słodu w ekstrakcie.

Trybunał stwierdził, że w żadnym przepisie UE definiującym dla potrzeb akcyzowych piwo nie ma wskazania, co do minimalnej zawartości słodu.

Większe znaczenie ma spełnienie przez napój cech zewnętrznych piwa.

Trybunał wskazał również, że badanie organoleptyczne, czy dany napój nosi cechy zewnętrzne piwa pozostawia składowi polskiemu.

Co dalej?

Zamieszanie na rynku piwnym, ale również w stanie prawnym. Sprawy karnoskarbowe w browarach pojawiają się częściej.

Przy tym samym stanie faktycznym organy podatkowe i polskie sądy administracyjne orzekły odmiennie od TSUE.

Jeżeli menedżer zostanie uniewinniony (co nie jest takie oczywiste – wiele zależy od analizy organoleptycznej zgłaszanych produktów) obok siebie będą funkcjonowały dwie odmienne wykładnie tych samych przepisów skutkujące ukaraniem w postępowania podatkowym (w postaci zapłaty nienależnego podatku i odsetek), a z drugiej strony uniewinnieniu w postępowaniu karnoskarbowym.

Czyli sytuacja u Nas w kraju nie taka wcale rzadka.

Dodaj komentarz