Schemat podatkowy

Co to jest schemat podatkowy?

Precyzyjnej odpowiedzi na dzień dzisiejszy nie udzieli chyba nikt.

Schemat podatkowy definiuje szesnaście artykułów ordynacji podatkowej, sformułowanych mało zrozumiale.

W dużym uproszczeniu jest to powtarzalny i możliwy do zindywidualizowania sposób prowadzenia księgowości, który umożliwia uzyskiwanie dla podatnika korzyści podatkowych.

Przy obrocie krajowym dotyczy to podmiotów, których przychody, koszty lub aktywa przekraczają 10 mln euro lub schemat dotyczy towarów lub praw o wartości powyżej 2,5 mln euro.

Tak więc odetchnijmy – nie wszyscy musimy raportować.

Po co wprowadzono konieczność raportowania?

Aby podatnicy sami pomagali władzy uchwalać prawo, które daje jak najmniejsze możliwości optymalizacji podatkowej. Ustawy podatkowe są beznadziejnie formułowane z wielopiętrowymi definicjami i wyjątkami od definicji.

Powoduje to, że niektórym w mętnej wodzie całkiem wygodnie się pływa omijając rafy podatkowe i szukając sposobu na zwielokrotnianie swoich zysków.

W związku z powyższym czemu organy skarbowe mają wyszukiwać istnienie luk w systemie, niech podatnicy sami je im wskażą. A ustawodawca później będzie korygował przepisy tak aby jak możliwości korzystania z rozwiązań ograniczających zobowiązania podatkowe było jak najmniej.

Kto musi raportować?

Promotorzy – osoby, które wymyśliły schemat podatkowy i wdrożyły go  w firmach swoich klientów (m.in. doradcy podatkowi, adwokaci, pracownicy banków doradzających klientowi).

Korzystający – firmy wykorzystujące schematy optymalizujące podatki w swojej działalności.

Wspomagający – podmioty, które uczestniczą we wdrażaniu danego schematu do działalności danej firmy (m.in. księgowi, dyrektorzy zarządzający lub finansowi, notariusze).

Jakie kary?

Drakońskie. Określone są one w art. 80f kodeksu karnoskarbowego.

Co grozi osobom nie przekazującym informacji o schemacie podatkom, podmiotom, którym schemat udostępniono lub przekazującym je z opóźnieniem?

Kara grzywny do 720 stawek dziennych. Ile to może być pieniędzy i jak to liczyć – dowiesz się tutaj.

Nadto mamy karę administracyjną do 10.000.000 zł za brak wprowadzenia procedury wewnętrznej w firmie promotora, w której obrót przekroczył 8.000.000 zł w skali roku. Procedura ta ma przeciwdziałać  niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Masło maślane? Oczywiście!

Przepisy te na dzień dzisiejszy rodzą poważne wątpliwości interpretacyjne w zakresie ustalenia co to jest schemat podatkowy i tym samym co trzeba raportować.

Trzeba dłuższego czasu aby utrwaliła się praktyka, na początek uważam, że organy będą atakować na ślepo.

Kary się posypią na lewo i prawo podobnie jak zarzuty karnoskarbowe.

A negatywne skutki tego zamieszania spadną jak zawsze na przedsiębiorców.

Dodaj komentarz