Obrona w postępowaniu kontrolnym

Obrona w postępowaniu kontrolnym jest szczególnie istotna. Jak się bronić?

Prowadzimy księgowość z najwyższą starannością.

Zatrudniamy fachowców w zakresie obsługi rachunkowej oraz doradców podatkowych.

Aż tu nagle przychodzi kontrola podatkowa lub celnoskarbowa.

Już na tym etapie warto podjąć obronę!

Należy organom skarbowym patrzeć na ręce, analizować czy działania przez nie podejmowane mieszczą się w zakresie kontroli.

W ramach postępowania kontrolnego należy dążyć do wyjaśnienia potencjalnych nieprawidłowości wskazując na ich potwierdzenie materiał dowodowy.

Ale przede wszystkim należy reagować na protokół kontroli i w przypadku, gdy zawiera on fakty, analizy lub interpretacje z którymi się nie zgadzamy przedstawić w ciągu 14 dni swoje uwagi i zastrzeżenia.

Co później?

To już zależy od indywidualnej sprawy. Może być tak, że warto złożyć korektę i zapłacić dodatkowy podatek i w ten sposób zakończyć tę sprawę.

W pewnych sytuacjach warto złożyć korektę, zapłacić podatek, a później złożyć kolejną korektę analogiczną do pierwotnych rozliczeń.

W takiej sytuacji organ podatkowy rozpocznie postępowanie mające na celu ustalenie zasadności korekty co wiązać się będzie z możliwością poddania pod analizę sądów administracyjnych sprawy pod kątem ustalenia – kto ma rację?

Postępowania takie trwają długo, ale zapłata podatku stanowi swojego rodzaju kaucję gwarancyjną.

W przypadku negatywnego wyroku, przynajmniej wyczerpaliśmy możliwości działania i nie musimy płacić odsetek od zaległości podatkowych.

W przypadku pozytywnego wyroku mamy roszczenie o zwrot nadpłaconego podatku wraz z odsetkami.

Co ważne – taki model działania nie dotyczy kontroli celnoskarbowej, więcej o tym dowiecie się tutaj.

W innym przypadku można pokusić się o walkę z fiskusem od samego początku, negując wyniki kontroli i późniejszego postępowania podatkowego ustalającego wymiar podatku.

Sprawy te bywają o tyle trudne, że organy skarbowe często zabezpieczają zapłatę należności na majątku podatnika. Nierzadko uniemożliwia mu to prowadzenie działalności gospodarczej. Zaś samo postępowanie instancyjne i sądowe mogą trwać bardzo długo.

W przypadkach kontroli celnoskarbowych, jeżeli nie zgadzamy się z wynikami kontroli jest to aktualnie jedyna droga mogąca służyć wykazaniu swoich racji.

Żaden z powyższych scenariuszy nie wyłącza odpowiedzialnością karnoskarbowej.

Jak wskazywałem wcześniej – zarzuty karnoskarbowe są ściśle powiązane z kontrolami podatkowymi czy celnoskarbowymi.

Dlatego też, w przypadku ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości możemy być pewni, że będą one skutkować również postępowaniem karnoskarbowym zmierzającym, co najmniej do wymierzenia kary grzywny.

A wyniki postępowania kontrolnego oraz materiał dowodowy w nim zebrany będzie brany pod uwagę również postępowaniu karnym.

Dlatego często warto wykazywać się aktywnością już na etapie postępowania kontrolnego lub pokontrolnego.

Dodaj komentarz