Obrona w sprawie karnoskarbowej (cz. 1)?

Przedmiotem niniejszego wpisu jest obrona w sprawie karnoskarbowej.

Tak jak wskazywałem wcześniej postępowanie kontrolne często inicjuje postępowanie karnoskarbowe.

Dlaczego?

Zasadniczą przyczyną jest zawieszenie przedawnienia należności podatkowych.

Jak wskazywałem we wcześniejszym artykułach kontrole podatkowe są wszczynane zwykle tuż przed upływem przedawnienia należności podatkowych. Tym samym, aby takie przedawnienie nie nastąpiło organy skarbowe wszczynają postępowania karnoskarbowe.

Wówczas termin przedawnienia (zarówno przestępstwa jak i należności podatkowej) jest zawieszony, a organ może prowadzić postępowanie podatkowe bez presji czasu.

Drugą kwestią, myślę że nieco mniej istotną, ale nie znaczy to, że nieważną są dodatkowe wpływy do budżetu państwa.

Oprócz uszczuplonych należności publicznoprawnych pozyskanych przez Skarb Państwa w związku ze sprawami karnoskarbowymi (w 2017r. kwota blisko 3 miliardy złotych a w 2018r. ponad 8 miliardów złotych) Państwo może liczyć dodatkowo na wpływy z mandatów karnych – w 2017r. niemal 30 milionów złotych w 2018r. blisko 60 milionów złotych a także inne grzywny i kary pieniężne (2017r. – 111.413.000,00 zł w 2018r. 131.206.000,00 zł).

Jak widać państwo ma wiele milionów powodów, aby prowadzić taką a nie inną politykę kontrolną w zakresie podatków.

Jak powinna wyglądać obrona w sprawie karnoskarbowej?

Najlepiej – od początku, im szybciej podejmiemy działania obronne tym lepiej.

Nie można czekać na to co zrobi organ skarbowy. Obrona powinna się zacząć już na etapie postępowania kontrolnego.

Jeśli funkcjonariusz organu karnoskarbowego postawi Nam zarzuty popełnienia przestępstwa musimy dokładnie rozważyć czy w ogóle chcemy na tym etapie składać jakiekolwiek wyjaśnienia.

Co to są zarzuty w sprawie karnoskarbowej?

Sytuacja, kiedy funkcjonariusz odczytuje Nam informację, że jesteśmy podejrzani o konkretne przestępstwo.

Treść zarzutów może przykładowo wyglądać następująco:

„przedstawiamy Panu X zarzut, o to że w latach 2014-2015 będąc osobą odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe w firmie Y posługiwał się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez firmy A, B i C i w związku z powyższym oświadczył nieprawdę w deklaracjach VAT za wskazany okres i finalnie uszczuplił wartość podatku VAT w łącznej kwocie F tj. o czyn z art. 56 § 1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks”.

Łatwe do zrozumienia? Nie zawsze. Powyżej zaprezentowałem uproszczony przykład zarzutów, czasem jeden zarzut może zająć całą kartkę i nie być tak syntetyczny.

Oprócz tego funkcjonariusz wręczy Wam szereg pouczeń spisanych drobnym druczkiem na dwóch kartach papieru A4.

Warto zapoznać się dokładnie z tymi dokumentami – tam są wymienione Wasze prawa.

Wyjaśnienia.

Same wyjaśnienia (lub ich brak) mogą być ważnym elementem obrony w sprawie karnoskarbowej.

Jednym z najważniejszych z nich jest prawo do odmowy składania wyjaśnień.

Pamiętajmy, że możemy bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień w całości.

To czy warto składać wyjaśnienia jest kwestią indywidualną, uzależnioną od okoliczności danej sprawy i trudno wskazać regułę ogólną.

Pamiętać należy jednak, że czasem lepiej jest nie mówić nic niż powiedzieć za dużo.

A co jeśli jednak chcemy wyjaśniać?

Należy szczegółowo przeanalizować zawczasu treść tych wyjaśnień i nie dać się złapać w pułapkę krzyżowych pytań oraz nieprecyzyjnie sporządzanego protokołu.

W sytuacji, gdy chcemy złożyć wyjaśnienia w sposób całkowicie przez Nas kontrolowany warto skorzystać z prawa do złożenia wyjaśnień na piśmie.

Warto już na tym etapie skorzystać z usług doświadczonego obrońcy.

Należy pamiętać, że sama treść postawionych zarzutów może być enigmatyczna.

Możemy mieć problem w ustosunkowaniu się do niej a nadto z reguły nie mamy wglądu w akta sprawy! Tym samym nie wiemy jak prezentują się pozostałe dowody.

Na koniec powinniśmy skorzystać z możliwości zapoznania się z protokołem z czynności.

To również warto zrobić sumiennie, bywają sytuacje gdy w protokole znajdują się rzeczy przez Nas nie powiedziane lub powiedziane w zupełnie innym kontekście.

W takim przypadku należy zażądać sprostowania protokołu  a w przypadku odmowy dodać adnotację na dole ze wskazaniem, z czym się nie zgadzamy.

Musimy pamiętać, że ten protokół w takiej formie będzie później funkcjonował w dalszych etapach postępowania i nie będzie Nam łatwo podważyć treści tego, co podpisaliśmy.

Od przedstawienia zarzutów i umożliwienia złożenia wyjaśnień rozpoczyna się etap postępowania przeciwko osobie.

Wówczas świadek przestaje być świadkiem, a zaczyna być podejrzanym.

Od tego jak przebiega obrona w sprawie karnoskarbowej zależeć będzie ostateczny wynik postępowania.

Dodaj komentarz