Obrona w sprawie karnoskarbowej (cz. 2)?

Obrona w sprawie karnoskarbowej – jak ją realizować?

A zatem – postawiono Nam zarzuty w postępowaniu przygotowawczym (więcej o zarzutach znajdziesz tutaj).

Co dalej?

Aktywność procesowa.

Nie możecie się łudzić i wierzyć bezkrytycznie w domniemanie niewinności.

W polskim procesie karnym takie pojęcie w praktyce nie obowiązuje i bierne oczekiwanie na wynik postępowania w sytuacji, gdy podejrzany uważa się za niewinnego może być wielkim błędem.

Praktyka ta niestety funkcjonuje również w postępowaniu karnoskarbowym.

Obrona w sprawie karnoskarbowej winna polegać na aktywnym udziale we wszystkich stadiach postępowania.

Zaczynając od etapu postępowania przygotowawczego.

Co to jest postępowanie przygotowawcze?

Najprościej ujmując jest to postępowanie karne lub karnoskarbowe w fazie wstępnej – przed przekazaniem sprawy do sądu.

Gospodarzem tego postępowania są organy skarbowe (Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego lub funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej).

Postępowanie to prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Rolą postępowania przygotowawczego jest zebranie materiału dowodowego mogącego stanowić podstawę do postawienia domniemanego sprawcy w stan oskarżenia.

W postępowaniu przygotowawczym, po usłyszeniu zarzutów (o zarzutach czytaj tutaj), występujemy jako podejrzany.

Wiąże się to z pewnymi możliwościami, aby już na tym etapie wpływać na bieg postępowania.

Wgląd w akta postępowania.

Z pewnością warto pokusić się o uzyskanie wglądu w akta postępowania przygotowawczego. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do organu prowadzącego postępowanie lub prokuratury o udostępnienie akt postępowania. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach takiej zgody można odmówić (w przypadku potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa). Najczęściej akta są udostępniane bez większych problemów.

Dlaczego ten wgląd jest taki ważny?

Bo dzięki aktom możecie dowiedzieć się na podstawie jakich dowodów funkcjonariusze uważają, że popełniliście przestępstwo.

W aktach znajdziecie dokumenty z kontroli podatkowych, protokoły z zeznań świadków, kopie dokumentów podatkowych, których rzetelność jest kwestionowana. Być może również opinie biegłych.

Taka wiedza pozwala na przygotowanie linii obrony obejmującej wnioski dowodowe i argumentacje mające na celu podważenie oskarżeń organów skarbowych i prokuratury.

Trudno się działa po omacku nie wiedząc o co dokładnie chodzi prokuraturze.

Wgląd w akta jest niezbędny, aby szczegółowo przeanalizować sposób rozumowania prokuratury i jej pomocników.

Wnioski dowodowe.

Znając materiał dowodowy łatwiej jest przygotować swoją linię obrony.

Organy podatkowe są zawsze przekonane o swojej nieomylności i tym samym warto jest zaburzyć trochę ich pewność siebie.

Zarzucają Tobie, że faktury są fikcyjne. Powinieneś przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie zleceń, dane świadków  i dodaj do tego np. dokumentację zdjęciową.

Uważają, że prowadzisz nielegalne gry lub zakłady. Wykaż dokumentami, zeznaniami świadków i interpretacjami prawnymi, że jest inaczej.

Twierdzą, że ukrywasz dochody. Przedłóż dokumenty i wskaż dane świadków potwierdzających, że wydatki będące pod lupą skarbówki mają pokrycie w Twoich dochodach albo mają zupełnie inny charakter (np powiernicze nabycie składników majątkowych).

Co ważne – możesz zastrzec swój udział w czynnościach procesowych np. podczas przesłuchania świadków.

Spowoduje to, że Ty i twój obrońca możecie już na etapie postępowania przygotowawczego zadawać pytania wpływając przez to na treść zeznań np. świadków.

Należy pamiętać, że jeśli organ finansowy lub prokurator samodzielnie prowadzi przesłuchanie, zadaje pytania mające na celu potwierdzenie słuszności jego zarzutów.

Wiele zależy od treści i stawianych pytań. Potem powstaje wrażenie, że świadek obciąża Ciebie swoimi zeznaniami co bywa trudne do zatarcia przed sądem.

Dlatego aktywna obrona w postępowaniu karnoskarbowym już na tym etapie jest bardzo istotna. Zapraszamy do współpracy www.bo-adwokat.pl. 

Dodaj komentarz