Grzywna

Grzywna to najczęściej orzekana kara w sprawach o przestępstwa skarbowe. O wykroczenia również. Wiadomo, że jeśli celem ustawodawcy jest uderzenie podatników po kieszeni to i grzywna będzie narzędziem najskuteczniejszym.

Grzywna w przestępstwach skarbowych.

Nakładana jest w stawkach dziennych tak samo jak w przypadku przestępstw pospolitych. Ile tych stawek? Zasada ogólna mówi, że najniższa ilość stawek wynosi 10 a najwyższa 720. Naturalnie są również przypadki nadzwyczajnego obostrzenia kary czyli w skrajnym przypadku ilość stawek dziennych może wynieść 1080.

Czym są te stawki dzienne? Są one ustalane indywidualnie przez sąd biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego sytuację finansową i rodzinną, sytuację majątkową i możliwości zarobkowe. Stawka minimalna to 1/30 części minimalnego wynagrodzenia czyli na dzień dzisiejszy kwota 70 zł. Stawka maksymalna to czterystokrotność stawki minimalnej stawki, więc jak łatwo wyliczyć jest to kwota 28.000 zł.

Na uwagę zasługuje znaczna rozpiętość między minimalną grzywną (700 zł) i maksymalną grzywną (bez obostrzenia – 20.160.000 zł). Jeżeli dodamy do tego możliwość nadzwyczajnego obostrzenia kary mamy do czynienia z maksymalną możliwość stawką na poziomie 30.240.000 zł).

Pamiętajmy dodatkowo, że grzywna nie musi być karą samoistną, może jej towarzyszyć kara pozbawienia lub ograniczenia wolności jak również – tam gdzie mamy do czynienia z uszczupleniem należności publicznoprawnych – obowiązek zapłaty zaległych podatków.

Ilość stawek dziennych określona jest w konkretnych przepisach dotyczących przestępstw skarbowych przy czym duża rozpiętość pomiędzy stawką minimalną a maksymalną powoduje, że jest to system bardzo elastyczny, a nominalnie 200 stawek dziennych może być dużo bardziej dolegliwe niż 720 w innej sprawie.

Grzywna w wykroczeniach.

Tutaj mamy do czynienia z innym systemem – analogicznym jak w wykroczeniach pospolitych – grzywny wymierzanej kwotowo. Grzywna może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Tak więc mamy do czynienia z zagrożeniem karą od 210 zł do 42.000 zł.

Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny do wysokości 4.200 zł.

W sprawach o wykroczenia skarbowe grzywna jest jedyną możliwą do orzeczenia karą. Podobnie jak w przypadku przestępstw skarbowych uwzględnia się sytuację majątkową sprawcy, stosunki rodzinne oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Dodaj komentarz