Firmanctwo (art. 55 kks)

Firmanctwo – określenie trochę staropolskie, nieprawdaż?

Rzadko spotyka się przykłady samodzielnych zarzutów firmanctwa tym niemniej występuje ono czasem łącznie z zarzutami z art. 54 kks (uchylanie się od podatków) i 56 kks (oszustwo podatkowe).

Dlatego też warto wiedzieć, że takie zapisy istnieją.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Podatnik, który zataja swój udział w obrocie gospodarczym i dokonuje czynności gospodarczych posługując się imieniem, nazwiskiem lub nazwą innego przedsiębiorcy.

Podatnikiem takim będzie zatem jedynie przedsiębiorca ukrywający prowadzenie przez siebie tej działalności lub jej rzeczywiste rozmiary.

Założyłeś działalność gospodarczą na córkę, zięcia lub kolegę a prowadzisz ją samodzielnie z wyłączeniem tych osób? Narażasz się na zarzut firmanctwa.

Za firmanctwo nie będzie odpowiadała osoba, która „użyczyła” swoich danych.

Za co ponosi się odpowiedzialność?

Nie zawsze prowadzenie działalności gospodarczej „na słupa” będzie karane z art. 55 kks.

Aby narażać się na odpowiedzialność karną w tym zakresie należy niezbędne jest zaistnienie narażenia podatku na uszczuplenie lub uszczuplenie tego podatku.

Tak więc prowadzenie takiej działalności, wystawianie faktur VAT i uzyskiwanie dochodów może stanowić przestępstwo firmanctwa, jeżeli prowadzenie jej „z otwartą przyłbicą” przez faktycznego przedsiębiorcę skutkowałoby odprowadzeniem wyższych należności podatkowych.

Za firmanctwo nie można uznać prowadzenia działalności na kogoś innego jedynie w celu uzyskania mniejszych płatności ZUS-owskich czy też celem uniknięcia regulowania zobowiązań wobec wszczętych egzekucji.

Jednakże te ostatnie działania niekoniecznie mogą być bezkarne. Podpadać mogą pod przepisy kodeksu karnego m.in. art. 300 kk lub art. 301 kk lub 286 kk.

Jaka kara?

Podstawowa forma przestępstwa – grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie łącznie.

W przypadku narażenia na uszczuplenie podatku o małej wartości (do 450.000 zł) – kara grzywny do 720 stawek dziennie.

Jeżeli podatek uszczuplony (lub narażony na uszczuplenie) stanowi kwotę poniżej 11.250 zł mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ciekawostki.

We wcześniejszej ustawie dotyczącej tematyki przestępstw karnoskarbowych obowiązującej w okresie 1972r. – 1999r. karze podlegali zarówno ten, kto prowadził działalność wykorzystując dane innych osób jak i ten, kto dopuszczał do posługiwania się jego nazwiskiem lub firmą, którą reprezentował.

Dodaj komentarz